ترفند های خاص

توسط سایتال

1396/05/15

 

  • گرم و صمیمی سلام کنید، نه مانند ربات: درست است که متن تلفن گویا صدایی ضبط شده است، اما این دلیل نمی شود پیامتان سرد و بی روح باشد. هنگام ضبط متن تلفن گویا طوری صحبت کنید که انگار تماس گیرنده در ارتباط مستقیم با شماست.
  • به تماس‌گیرندگان اطلاع دهید چه انتظاری از سیستم داشته باشنداین قانونی ساده است که در مورد هر اقدامی در زمینه مشتریان صدق می‌کند. خوشامدگویی گرمی بکنید و مختصر و مفید توضیح دهید که سیستمتان قادر است چه خدماتی به تماس‌گیرنده بدهد.
  • گزینه صحبت با یک اپراتور زنده را از تماس‌گیرندگان دریغ نکنیدسیستم تلفن گویای شما هر قدر هم که برای مشتریان مفید باشد، ه