تلفن گویا

7 24

کارت هوشمند سایتال

نرم افزار مدیریت کارت هوشمند سایتال، امکان تعریف انواع سرویسها و خدمات قابل ارائه سازمان را روی کارت تعریف کرده و کاربران نهایی (پرسنل یا مشتریان شما) میتوانند با داشتن کارت و سهمیه های اختصاص یافته از این خدمات استفاده کنند.


کیوسک اطلاع‌رسانی سایتال

کیوسک های سایتال میتوانند انواع اطلاعات را در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. همچنین میتوانند با اتصال به نرم افزار مدیریت کیوسک سایتال، علاوه بر ارائه اطلاعات در ارائه خدمات مختلف کاربد داشته باشند. این کیسوک ها در کنار کارتهای هوشمند یک سیستم قوی برای مدیریت ارائه خدمات در اختیار سازمانها قرار میدهند.


انطباق با سیستم‌های داخلی سازمان

نرم افزار مدیریت کارت و کیوسک سایتال میتواند با سیستمهای درون سازمانی شما هماهنگ شده و بهترین خدمات را بصورت یکپارچه در اختیار پرسنل یا مشتریان شما قرار دهد. مشتریان میتوانند با وب کیوسک خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنند و یا در بخش خاصی ثبت نام کنند و مراحل اولیه انجام پذیرد و سپس نزد همکاران شما برای دریافت خدمات مراجعه کنند.


ویژگی‌های کارت هوشمند و کیوسک اطلاع‌رسانی سایتال

تلفن گویا

وب کیوسک سایتال Saital Kiosk این امکان را به شما میدهد که علاوه بر اطلاع رسانی بتوانید انواع مختلف خدمات قابل ارائه را درسیستم برنامه ریزی کنید. مدیریت کامل نحوه چیدمان، روند انجام و نوع خدمات در اختیار مدیر سیستم است.

تلفن گویا

وب کیوسک های سایتال، مجهز به کارت خوان جهت احراز هویت کاربر و همچنین مانیتور لمسی است. با این شرایط مشتریان کارت خوان سیستم از نوع بدون تماس بوده و با آسانی کارتهای هوشمند را (حتی داخل کیف) شناسایی کرده و با سرعت مطلوب اطلاعات مورد نظر را نمایش میدهد. کاربر به کمک مانیتور لمسی و صفحات کاربر پسندی که به زیبایی طراحی شده اند میتواند خدمت مورد نظر و در صورت نیاز تعداد و ... را وارد کند. در نهایت در صورت نیاز به کمک چاپگر حرارتی سیستم بلیط یا اطلاعات درخواستی چاپ شده و در اختیار کاربر قرار میگیرد. فرمت بلیط ها هم مانند سایر بخشهای سیستم بصورت کامل قابل تغییر است.